بازگشت

استخدام / کارشناس

دعوت به همکاری از کارشناس فروش

به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

یک مجموعه معتبرازکارشناسان فروش با مهارتهای زیر دعوت به همکاری می نماید : 1 آشنایی بااصول مذاکره فروش 2 تجربه حداقل 2 سال 3 آشنایی بابرنامه ریزی فروش
سه راه شهریار 09129452561

09129452561

آگهی های مرتبط

استخدام کارشناس فروش

استخدام کارشناس فروش

کارشناس