به اشتراک بگذارید

تهران / اجاره دار

به یک نفر آبدارچی جهت دفتر کار با حقوق مکفی نیازمندیم

09123440215

آگهی های مرتبط

استخدام آبدارچی متاهل

استخدام آبدارچی متاهل

کارگر ساده