به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

یک شرکت معتبر  به یکنفر خانم برای امور آبدارچی و نظافت با 3سال سابقه،حداکثرسن35 با مقررات استخدامی بیمه محدوده ولیعصر تجریش (داخلی 0 یا 1) 021

2956

آگهی های مرتبط

استخدام آبدارچی خانم حداکثر سن40 با3سال سابقه کار

استخدام آبدارچی خانم حداکثر سن40 با3سال سابقه کار

کارگر ساده