به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

سرپرست کارگاه تولیدی آقا، لیسانس ، حقوق 300 / 3 با بیمه ( محدوده متروشاهد ) رزومه به واتساپ

09905316179

آگهی های مرتبط

کارشناس فنی ابزاردقیق

کارشناس فنی ابزاردقیق

کارشناس