بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

کارگر پوستکار پرداخت کار

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی کارگرپوستکارپرداختکار و آبکار جهت کار در کارخانه مجسمه سازی و آیینه وشمدان

09122852615

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر