به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

گـروه مبلمان یـاتاش نیروی آقا سن18تا35سال جهت کار در انبار (مبلمان) حقوق ومزایا:بیمه+سرویس+ ناهار،محدوده کار:شورآباد ( سرویس از اسلامشهر ) (داخلی805) 25923 ـ 021

آگهی های مرتبط

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

استخدام ظرفشوی وکارگر ساده کافی شاپ

کارگر ساده