به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

پرس کار صنایع چوب (جهت شرکت مبلمان) محل کار:شهرک صنعتی پرند حقوق + بیمه + مزایا

09332200576

56807309

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر