به اشتراک بگذارید

قزوین / تمام محله ها

استخدام جوشکار برق در تاکستان قزوین
جای خواب+صبحانە+نهار+ شام + کار دائم.

09124017754

آگهی های مرتبط

استخدام جوشکار برق

استخدام جوشکار برق

کارگر ماهر