بازگشت

استخدام / تعمیرکار

به یک مکانیک ماهرباتجربه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک مکانیک ماهرباتجربه ماشین های ایرانی خارجی نیازمندیم ( محدوده ونک )

09121439363

88056626

آگهی های مرتبط

استخدام صافکار

استخدام صافکار

تعمیرکار