به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک نفر وسط کار جهت کاردرتولیدی پوشاک نیازمندیم

09123059476

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط