بازگشت

استخدام / منشی

شرکت معتبر پخش دارویی

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

شرکت معتبر پخش دارویی به یک نفر منشی خانم مسلط به office نیازمند است ( داخلی100 ) 2 ـ

88767671

آگهی های مرتبط

منشی خانم باتجربه

منشی خانم باتجربه

منشی