به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگرسـاده با جای خواب شرکت نساجی محل کار شهرک صنعتی زاویه بیمه ازروز اول ،زیر35سال درآمد 5 / 3 الی 5 میلیون

09143623099

آگهی های مرتبط

استخدام تعدادی کارگرساده جهت باغ رستوران

استخدام تعدادی کارگرساده جهت باغ رستوران

کارگر ساده