به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی نیروی خدماتی خانم و آقا جهت فعالیت در مرکز درمانی نیازمندیم

09197085572

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده