به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعـدادی سـالـن کـار و ظرفشـوی جهت کار در باغ رستوران نیازمندیم 4985 220 0912 و

49852200912

44337788

آگهی های مرتبط

استخدام تخته کار

استخدام تخته کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام گریل کار

آشپز و مشاغل مرتبط

استخدام کمک آشپز

آشپز و مشاغل مرتبط