به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به چرخکـار و زیگـزاگـدوز با بیمه نیازمندیم ( چهارراه استانبول )

09120918489

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط