به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یکنفرکاردان یاکارشناس علوم آزمایشگاهی با سابقه حداقل 5سال برای شیفت بعدازظهر 14 19 درمحدوده کریمخان نجات الهی شمالی مورد نیاز است

88926647

آگهی های مرتبط

استخدام پرستار

استخدام پرستار

پزشک و مشاغل مرتبط

استخدام روانشناس

پزشک و مشاغل مرتبط

نسخه پیچ و کارآموز

پزشک و مشاغل مرتبط

کاردان علوم آزمایشگاهی

پزشک و مشاغل مرتبط