به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگر آقا با سـابقـه محل کار: محدوده شریف آباد *حقوق وزارت کار+بیمه*

66715789

آگهی های مرتبط

استخدام جوشکار ماهر طلا و نوردکار باسابقه

استخدام جوشکار ماهر طلا و نوردکار باسابقه

کارگر ماهر