به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی کارگر جهت کار در شرکت تولیدی نیازمندیم 1

44529940

آگهی های مرتبط

استخدام تعدادی کارگرماهر جهت کاردر شیشه تولیدی شیـشه دوجـداره

استخدام تعدادی کارگرماهر جهت کاردر شیشه تولیدی شیـشه دوجـداره

کارگر ماهر