بازگشت

استخدام / مهندس

استخدام مهندس برق قدرت

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

شرکت برق و تاسیسات داریان
کارشناس برق قدرت ،با بیش از 5 سال سابقه در پستهای فوق توزیع
resume.dar@gmail.com

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت