به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

مهندس معمار
آشنا به نرم افزار های گرافیک و پرزانته
Adobe
سابقه کار حداقل دو سال
غیر حضوری
ارسال نمونه کار و رزومه ضروری می باشد
Gavaristudio@gmail.com

Gavaristudio@gmail.com
آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت