به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی کارگر تراشکار
با حداقل 2 سال سابقه کار
و حداکثر 30 سال سن نیازمندیم

محل کار: محدوده شریف آباد،شهرک صنعتی شنزار

تلفن: 66956112 (داخلی 2)

66956112

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت