به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

دعوت به همکاری
1 مهندس عمران یا معماری :
جهت سرپرستی کارگاه مقیم، پروژه اصفهان،
آشنایی کامل با پروژه های ساختمان های دولتی
و فهرست بهـــا، حداقل 15 ســــال سابقه کار
2 مهنــدس عمــران : جهت معاونت اجرایی،
مقیــــــم اصفهان، حداقل 12 سال سابقه کار
ایمیل جهت ارسال رزومه :
Peymansakht96@gmail.com

Peymansakht96@gmail.com
آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت