بازگشت

ساختمان / خدمات ساختمانی

تایید وطراحی تخصصی نقشه های فاز2- آزمایش بتن و خاک

به اشتراک بگذارید

تهران / آپادانا - خرمشهر

طراحی تخصصی معماری – سازه – نما و تاسیسات برقی و مکانیکی تخصص ماست.
کشیدن و محاسبات سوله و انواع سازه ها را ما می توانیم به نحو احسن انجام دهیم.
طراحی سازه را ما به صورت تضمینی به شرطی که اگر کسی بتواند با رعایت اصول مقررات ملی ساختمان و بخشنامه نظام مهندسی از طراح ما، طرح سازه ی سبکتری بکشد مبلغ برگه نظام مهندسی را بازپس می گیرید، با اطمینان به ما بدهید.
طراحی معماری و نمای بر مبنای آخرین طرح های قابل تایید در شهرداری و آخرین متدهای زیبای طراحی شده در شهر تهران می باشد.
مهندسین ما شما را از گرفتن دستور نقشه تا طراحی و اجرا و گرفتن پایان کار از شهرداری یاری خواهند کرد.

09123470570

آگهی های مرتبط

خريد و فروش 0912

خريد و فروش 0912

خدمات سیمکارت

سگ دالمیشن

خدمات سیمکارت

توله رتوایلر اصیل

خدمات سیمکارت

سگ ژرمن شپرد

خدمات سیمکارت