به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

طراح پوشاک مسلط به الگو گیری و نمونه گیری پوشاک ورزشی زنانه و مردانه به صورت پروژه ای و ثابت ماهیانه نیازمندیم

09367256075

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط