به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

آبدارچی آقا بازنشسته مسلط به آشپزی نیازمندیم تماس تا یک هفته

09102724332

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده