به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی زیگزال دوزماهر نیازمندیم ( خطی 80 ) (محدوده وحدت اسلامی)تسویه نقدی

55153839

آگهی های مرتبط

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

خیاط و مشاغل مرتبط

مزدی دوز بیرون بر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام بافنده

خیاط و مشاغل مرتبط