به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کمک حسابدار آشنا به خزانه داری و ثبت سند مالی
حداقل یک سال سابقه کار
آشنا به نرم افزار مالی

job@metalsnews.ir
آگهی های مرتبط

استخدام کمک حسابدار خانم آشنا به برنامه سپیدار

استخدام کمک حسابدار خانم آشنا به برنامه سپیدار

حسابدار