به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یکنفر حسابدار خانم
با شرایط ذیل نیازمندیم:

✔️ مسلط به سیستم فروش و انبار
✔️ آشنا به گزارشات ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی
✔️ ترجیحاً آشنا به نرم افزار راهکاران سیستم

ارسال رزومه به:
info1@andikala.com

info1@andikala.com
آگهی های مرتبط

استخدام حسابدار خانم

استخدام حسابدار خانم

حسابدار