به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به تعدادی چرخکار لباس مجلسی دوز حرفه ای با سابقه کار بالا نیازمندیم 09121940514

09121940514

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط ماهر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط