بازگشت

استخدام / منشی

استخدام منشی خانم و آقا

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

منشی خانم و آقا جهت
اموراداری و پشتیبانی مرکز تماس
در شرکت و بانک حقوق تا 5 / 3 م بابیمه
65823826 و 66470398

09360613311

66470398

آگهی های مرتبط

منشی خانم باتجربه

منشی خانم باتجربه

منشی