بازگشت

استخدام / کارگر ساده

رستوران کافی شاپ فرودگاه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

رستوران کافی شاپ فرودگاه مهرآباد به تعدادی کارگرساده برای کاردر آشپزخانه نیازمنداست

44674936

آگهی های مرتبط

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده نظافتچی

کارگر ساده