به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

# نگهبان و کارگرساده # حقوق 4 میلیون به بالا+جای خواب بیمه + مزایا + مرخصی

09032305059

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده