بازگشت

استخدام / سایر مشاغل

استخدام جهت کارخانه معتبر

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام جهت کارخانه معتبر 10 نفر نگهبان 15نفرکارگرساده حقوق عالی + بیمه + مزایا

66930985

آگهی های مرتبط

استخدام مراقب باتجربه شبانه روزی حقوق بالا و شرایط عالی

استخدام مراقب باتجربه شبانه روزی حقوق بالا و شرایط عالی

سایر مشاغل