به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک نفرآبدارچی آقا با سابقه کار نیازمندیم (میدان فردوسی)

88300578

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده