به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک نفر تراشکار

نیازمندیم

🔴 مزایا :

💴 حقوق وزارت کاری ، بیمه از روز اول

🚌 سرویس ایاب وذهاب + صبحانه و ناهار

🏭 محدوده ورامین،قرچک،پاکدشت و حومه
نیازمندیم

داخلی305 و 307 36343170

info@samenferforge.com

آگهی های مرتبط

منشی خانم باتجربه

منشی خانم باتجربه

منشی