به اشتراک بگذارید

همه شهر ها / تمام محله ها

وردست برشکار حداقل دیپلم جهت کارگاه خیاطی مانتو و پالتو نیازمندیم
09029476615
66405260 ــ 021

09029476615

66405260

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط