بازگشت

استخدام / کارگر ماهر

کارگرماهرآقا جهت تولیدی

به اشتراک بگذارید

تهران / ورامین

کارگرماهرآقا جهت تولیدی رخت آویز در جاده ورامین باحقوق عالی وهزینه رفت وبرگشت
09172638392

09172638392

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر