به اشتراک بگذارید

تهران / مختاری

(( تعدادی شابلون زن ماهر )) و اپراتوردستگاه چاپ تریکو نیازمندیم ( محدوده مختاری )
55893841

55893841

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط