بازگشت

استخدام / خیاط و مشاغل مرتبط

راسته دوزحرفه ای و سه سوزنه زن

به اشتراک بگذارید

تهران / شوش

تعدادی راسته دوزحرفه ای و سه سوزنه زن حقوق عالی بابیمه تسویه ماهانه وسرویس ایاب وذهاب ( محدوده شوش )
55695604

55695604

آگهی های مرتبط

استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط مانتو دوز

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط

خیاط و مشاغل مرتبط