به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

یک شرکت معتبر
به فروشنده خانم آشنا به کار فروش و پیگیری مطالبات
در محدوده خ قزوین نیازمند است
حقوق ثابت
پورسانت
بیمه
مزایا
5528112
09127103012

آگهی های مرتبط

استخدام فروشنده

استخدام فروشنده

طراح