به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

به یک تراشکارماهر  کمک تراشکار،کمک فرزکار،تکنسین فنی جهت شهرک صنعتی گلگون 09101952506 ـ 65611669

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ماهر تراشکار

استخدام کارگر ماهر تراشکار

کارگر ماهر