به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

منشی جهت امور دفتری مسلط به نرم افزار office باحداقل5سال سابقه کار نیازمندیم ارسال رزومه: teava.tejarat_visio@n yahoo.com

آگهی های مرتبط

منشی کلینیک با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته

منشی کلینیک با روابط عمومی بالا و ظاهری آراسته

منشی