به اشتراک بگذارید

تهران / خاوران

جوشکار آرگون با سابقه کاری
حقوق توافقی بستگی به مهارت
مزایا کامل

09183050430

02133710066

آگهی های مرتبط

کارگر فایبر گلاس

کارگر فایبر گلاس

کارگر ماهر