به اشتراک بگذارید

تهران / خاوران

جوشکار آرگون با سابقه کاری
حقوق توافقی بستگی به مهارت
مزایا کامل

09183050430

02133710066

آگهی های مرتبط

تعدادی جوشکار ماهر آرگون در زمینه میز و صندلی

تعدادی جوشکار ماهر آرگون در زمینه میز و صندلی

کارگر ماهر