به اشتراک بگذارید

تهران / صادقیه

هولدینگ بام سازان مفید❗

✔️سرمایه شمارا از 50 میلیون تا 10 میلیارد نیازمندیم

✔️تضمین سند مسکونی 5 برابر میزان سرمایه شما

✔️همراه چک و سفته

✔️بدون ریسک و مطمئن

✔️زیر نظر دفترخانه اسناد رسمی

⭕بیایید با ما مشاوره کنید با حضور بهترین مشاوران حقوقی در سطح تهران

09196404120

آگهی های مرتبط

نیاز به سرمایه گذار

نیاز به سرمایه گذار

سرمایه گذاری