به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

تعدادی وسط کار خانم و آقا جهت کار تریکو باحقوق مکفی تسویه هفتگی (تماس تا یکهفته)

09197292515

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط