بازگشت

استخدام / کارگر ساده

کارگرساده و نیمه ماهر خانم

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

کارگرساده و نیمه ماهر خانم => با حقوق مکفی <= درتولیدی کیف زنانه (باغ سپهسالار) ـ

09125851559

33946506

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

استخدام کارگر ساده و ماهر آشپزخانه

کارگر ساده