به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

بخارکار ماهر با پرس کلاغی باحقوق عالی (با جای خواب) (چهارراه استانبول) تماس تا10روز

66767305

آگهی های مرتبط

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

به یک دوزنده لباس عروس ماهر و متعهد جهت کار در مزون واقع در کرج نیازمندیم

خیاط و مشاغل مرتبط

مزدی دوز بیرون بر

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام بافنده

خیاط و مشاغل مرتبط