به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

بخارکار ماهر با پرس کلاغی باحقوق عالی (با جای خواب) (چهارراه استانبول) تماس تا10روز

66767305

آگهی های مرتبط

استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام مزدی دوز لباس کار

خیاط و مشاغل مرتبط