بازگشت

استخدام / خیاط و مشاغل مرتبط

استخدام وسط کار خانم درمحیط کاملا زنانه

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام تعدادی وسط کار
و میاندوزکار خانم
در محیط کاملا زنانه
اطراف میدان خراسان
09025987443

09025987443

آگهی های مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

خیاط چرخکار

خیاط و مشاغل مرتبط

کمک برشکار مانتو و پالتو

خیاط و مشاغل مرتبط