بازگشت

استخدام / کارگر ساده

استخدام کارگر آقا و خانم

به اشتراک بگذارید

تهران / تمام محله ها

استخدام نیروی آقا و خانم
جهت کار در آزمایشگاه غذایی
برای بخش نظافت و خدمات
ارسال رزومه: Alireza_ak81@yahoo.com

آگهی های مرتبط

استخدام کارگر آقا و خانم در شرکت محیا دارو

استخدام کارگر آقا و خانم در شرکت محیا دارو

کارگر ساده